Blogg

Rytterlisens

2012-06-07 21:04

Rytterlisens

Norges Rytterforbunds forbundsstyre har vedtatt at alle ryttere som deltar i konkurranser f.o.m. Distriktsstevner skal løse lisens, jfr. KR I, kap. 3 § 130, pkt. 4.  Det finnes enkelte unntak i noen grener - se respektive grenreglement (finnes under Reglementer).

Satser for rytterlisens 2012
Lisenstype Gyldighet Uten forsikring Med forsikring
Grunnlisens t.o.m. LB Distrikts- og Landsstevner kr.  400,- kr.  680,-
Hovedlisens f.o.m. LA Distrikts- og Landsstevner kr.  600,- kr.  880,-
Teamlisens Voltige Kun for voltige team (lag) kr.  150,- kr.  430,-
Elitelisens Elitestevner kr. 1000,- kr. 1280,-
Elitelisens for teknisk personell grad II + Kun hvis man aktivt deltar i konkurranser kr.  500,- kr.  780,-
Topplisens FEI-stevner (internasjonale stevner) - kr. 1600,-

Ryttere kan delta i åpne, nasjonale konkurranser i nordiske land på norsk lisens. Lisensen må da være løst for det tilsvarende klassenivået.

Hvordan løses rytterlisens

 Ryttere som løste lisens foregående år, vil få tilsendt faktura på e-post. Husk derfor å oppgi korrekt e-postadresse, og sende melding om adresseforandringer til NRYF.

Alle ryttere som skal løse rytterlisens for første gang, eller som ikke løste lisens foregående år, må kontakte sin egen rideklubb for å bestille ny rytterlisens. Klubbene er ansvarlige for å bestille rytterlisens til egne medlemmer (NB! Husk krav om Grønt Kort for nye lisenstakere). Lisensen bestilles av klubben via nettløsningen Klubben Online. Alle rideklubber har mottatt informasjon om dette pr. post og e-post. Supporttelefon for Klubben Online er: 03615.

  • Rytteren betaler lisensbeløp i forhold til hva slags stevner og klasser vedkommende har tenkt å starte (se over). Det er også valgfritt om man ønsker ulykkesforsikring eller ikke (klikk her for opplysninger angående rytterlisensforsikring).
  • Lisensen kan betales via nettbank, husk bare på å klikke for ønsket kvittering fra banken. Benytt KID-nr. ved betaling.
  • Dersom rytter ønsker å betale lisensen før evt. elektronisk faktura er mottatt, må klubben oppgi KID-nummer til rytteren.
  • NB! Ved betaling av rytterlisens må KID-nummer benyttes (ingen annen betalingsinformasjon). Konto for betaling av rytterlisens med KID er: 5134.06.05962.  

Kontroll av lisens Rytter skal uoppfordret kunne legge frem gyldig kvittering for betalt rytterlisens i sekretariatet på stevneplassen. Ta derfor godt vare på kvitteringen fra banken, som viser lisenstype og dato for betalingen. Rytterlisensen er gyldig fra betalingstidspunktet, og ut kalenderåret, dersom gyldig kvittering kan fremlegges.

Endring av rytterlisens i lisensåret Hvis du har behov for å oppgradere lisenstype i løpet av lisensåret (evt. kjøpe ulykkesforsikring), skal mellomlegget innbetales til kontonr.: 7874.06.90077.  Husk at navn og adresse må komme frem og benytt følgende betalingsinformasjon: Rytters idr.nr. (begynner med K for kvinner og M for menn) og hva slags lisensendring innbetalingen gjelder.

Les mer info på www.rytter.no